Βιβλία

Σε αυτή την σελίδα θα αναρτώνται κάποια αποσπάσματα από βιβλία τα οποία θα διαβάζονται σε εκπομπές του σταθμού. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένα είδος αρχείου με κείμενα τα οποία έχουν σχολιαστεί και οποιοσδήποτε να έχει την ευκαιρία να μελετήσει περαιτέρω. Πιστεύουμε ότι η γνώση πρέπει να διαδίδεται ελεύθερα, ώστε καθένας από εμάς να έχει την δυνατότητα να την αποκτήσει. Είμαστε κατά της εμπορευματοποίησης του πνευματικού πλούτου, η οποία περιορίζει αρκετά τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να ωφεληθούν από αυτόν. Τα κείμενα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική μελέτη και ΟΧΙ για την απόκτηση οικονομικού κέρδους.

Eric Hoffer - Ο φανατικός

Εξώφυλλο του βιβλίου Eric Hoffer - Ο φανατικός[...] Έχουμε την τάση να πιανόμαστε απ’ το αποδειγμένο και το δοκιμασμένο. Το βαθύ αίσθημα ανασφάλειας το αντιμετωπίζουμε με τη δημιουργία μιας σταθερής ρουτίνας. Έτσι βοηθάμε τον εαυτό μας στην αυταπάτη ότι υπερνικήσαμε το απρόβλεπτο. [...]

[...] Αλλαγή σημαίνει άνοιγμα της πόρτας σε νέες σκοτούρες. Όταν όνειρα και ελπίδες αφεθούν ελεύθερα να χορεύουν στους δρόμους, ο φοβητσιάρης θα κάνει καλά να κλείσει τις πόρτες, να κατεβάσει τα παραθυρόφυλλα και να περιμένει κρυμμένος ώσπου να ξεθυμάνει η οργή. [...]

[...] Το κοινωνικό παιχνίδι «ιστορία» παίζεται κυρίως από τους πρώτους και τους τελευταίους, πίσω από την πλάτη της μεσαίας μάζας. [...]

[...] Η ανάγκη για τη θεατροποίηση του θανάτου και του φόνου γίνεται πιο καθαρή στο παράδειγμα του στρατού. Οι στολές, οι σημαίες, τα εμβλήματα, η μουσική, ο περίπλοκος κανονισμός και οι τελετές έχουν σκοπό να αποχωρίσουν τον στρατιώτη από το σωματικό του Εγώ, και να του κρύβουν την πραγματικότητα της ζωής και του θανάτου. [...]

Φίλιππος Ηλιού - Τύφλωσον κύριε τον λαόν σου

Εξώφυλλο του βιβλίου Φίλιππος Ηλιού - Τύφλωσον κύριε τον λαόν σου

 

[...] Το σατυρικό αυτό κείμενο του 1820, απόσπασμα από ανέκδοτη επιστολή του Νικολάου Σάββα Πίκκολου, η οποία παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες, αποδίδει καλά, με τον τρόπο του, τις εκρηκτικές εντάσεις και τις ρήξεις που γνώρισε η ελληνική πνευματική κοινωνία στα τρία χρόνια που προηγήθηκαν από την επανάσταση του 1821. [...]
 
[...] Ο Ιλαρίων, διορισθείς θεωρός της τυπογραφίας, και λαβών υπογραφήν ότι θα τον δώσουν την τυχούσα επαρχίαν, έγεινεν από τώρα δεσπότης δεσποτικώτατος. Έδωκεν γνώμην να παιδευτούν με ποινήν θανάτου πέντε εξ από τους θέλοντας να ενσπείρουν επανάστασιν, δια να σωφρονισθούν οι άλλοι. [...]
 
[...]  ...ήταν, τώρα πια, αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει και τα πιο ακραία μέσα: κλείσιμο σχολείων, αφορισμούς, λογοκρισία, καταδόσεις στους Τούρκους, δολοφονίες. [...]

Ε.Α. Ράουτερ - Η κατασκευή υπηκόων

  [...] Στο σχολείο κατασκευάζονται άνθρωποι, μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται εκπαίδευση. [...]

  [...] Το εργαλείο με το οποίο κατασκευάζεται ο άνθρωπος είναι η πληροφορία. [...]

  [...] Οι κρίσεις και οι πεποιθήσεις μας εξαρτώνται άμεσα από τις πληροφορίες που δεχόμαστε, είναι μέρη του μηχανισμού που κατευθύνει τις πράξεις μας. Ένα από τα γρανάζια του μηχανισμού αυτού είναι η πεποίθηση ότι, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, είμαστε κύριοι των πράξεών μας. [...]

  [...] Η ακατανοησία αναπαράγεται απ’ όλους τους θεσμούς και μεταδίδεται από πάνω προς τα κάτω. [...]

  [...] Για να διατηρηθεί η αδικία, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ελάχιστος βαθμός εμπιστοσύνης. [...]

  [...] Όταν σβήνει το φως της σκέψης, γεννιέται μια συνήθεια. [...]

Max Stirner - Οι λανθασμένες αρχές της παιδείας μας

Εξώφυλλο του βιβλίου "Max Stirner - Οι λανθασμένες αρχές της παιδείας μας"[...] Εάν η ιδέα της Ελευθερίας αφυπνιστεί στον άνθρωπο, τότε οι Ελεύθεροι θα απελευθερώνουν τον εαυτό τους εις τον αιώνα τον άπαντα. Εάν όμως, αντιθέτως, δημιουργούν απλώς μορφωμένους ανθρώπους, τότε αυτοί αενάως θα προσαρμόζονται στις περιστάσεις με τον πλέον καλλιεργημένο και εκλεπτυσμένο τρόπο, εκφυλιζόμενοι σε δούλους με υποταγμένη ψυχή. [...]

[...] Όποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη να γίνει εξουσία. [...]

[...] Η Γνώση πρέπει να πεθάνει για να αναστηθεί πάλι ως Βούληση, καθημερινώς αναδημιουργούμενη ως ελεύθερο Άτομο.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου