Σποτάκια

Rojava Green


0:45 minutes (707.75 KB)

Αντικατασταλτική πορεία 23.02.2018


1:23 minutes (1.65 MB)

Πνευματικά δικαιώματα


1:08 minutes (1.04 MB)

Spotaki RadioParasita 102015 1a


0:31 minutes (5.24 MB)

Πορεία αλληλεγγύης στους απεργούς χαλυβουργούς


2:34 minutes (3.04 MB)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου