Φίλιππος Ηλιού - Τύφλωσον κύριε τον λαόν σου

Εξώφυλλο του βιβλίου Φίλιππος Ηλιού - Τύφλωσον κύριε τον λαόν σου

 

[...] Το σατυρικό αυτό κείμενο του 1820, απόσπασμα από ανέκδοτη επιστολή του Νικολάου Σάββα Πίκκολου, η οποία παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες, αποδίδει καλά, με τον τρόπο του, τις εκρηκτικές εντάσεις και τις ρήξεις που γνώρισε η ελληνική πνευματική κοινωνία στα τρία χρόνια που προηγήθηκαν από την επανάσταση του 1821. [...]
 
[...] Ο Ιλαρίων, διορισθείς θεωρός της τυπογραφίας, και λαβών υπογραφήν ότι θα τον δώσουν την τυχούσα επαρχίαν, έγεινεν από τώρα δεσπότης δεσποτικώτατος. Έδωκεν γνώμην να παιδευτούν με ποινήν θανάτου πέντε εξ από τους θέλοντας να ενσπείρουν επανάστασιν, δια να σωφρονισθούν οι άλλοι. [...]
 
[...]  ...ήταν, τώρα πια, αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει και τα πιο ακραία μέσα: κλείσιμο σχολείων, αφορισμούς, λογοκρισία, καταδόσεις στους Τούρκους, δολοφονίες. [...]
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ηλιού - Τύφλωσον κύριε τον λαόν σου.pdf3.47 MB