Ηχητικα αρχεια

Discov(air) 26-10-2016


112:25 minutes (101.28 MB)

Κουβέντα με θέμα "Τα πνευματικά δικαιώματα"


123:28 minutes (113.04 MB)

ekdilosi_biskounia_21_4_2016


81:39 minutes (74.75 MB)

biskounia_ παρουσίαση


61:20 minutes (56.16 MB)

Biskounia _Radio_ 11_2_2016


59:42 minutes (54.66 MB)

Ο Λεβιάθαν, η πανοπλία του και οι εθνοψεκασμένες αριστερές φάρσες - Ηχητικό

Ολόκληρες οι εισηγήσεις- τοποθετήσεις από την εκδήλωση :   

 


84:12 minutes (115.64 MB)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου