Εκδήλωση-Βιβλιοπαρουσίαση "FAI -H οργάνωση του ισπανικού αναρχικού κινήματος στα προεμφυλιακά χρόνια"