Ευάγγελος Λεμπέσης - Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών στο σύγχρονο βίο

Εξώφυλλο του βιβλίου: "Ευάγγελος Λεμπέσης - Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών στο σύγχρονο βίο"[...] "Το να φορτώνεσαι τρελούς βλάπτει και τον ίδιο το Διάβολο." [...]

[...] το πρόβλημα των βλακών δεν είναι απλό, όταν υπολογίσουμε τη σταθερή και απολύτως αναγκαία θέση, την οποία επάξια κατέχουν μέσα στον κοινωνικό διαφορισμό [...]

[...] γίνεται απόλυτα νοητή η ανοδός τους στις ανώτερες βαθμίδες, με κοινό μεταξύ τους συνασπισμό που αναδεικνύει εαυτούς και αλλήλους, απ' τη μια μεριά με οργανωμένη αντίσταση (boycotage) προς τα πάνω και παράλυση τυχόν αντίθετων ενεργειών παραγόντων ανωτέρων του, για την ανάδειξη άλλου, πράγματι ικανού, προσώπου κι απ' την άλλη με οργανωμένη προώθηση δικού τους προσώπου στην ανώτερη βαθμίδα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται κλίκα. [...]

[...] Σχετικά με την κοινωνική προέλευσή τους διαπιστώνεται πως η παραγωγή βλακών δεν είναι "ταξική". [...]

[...] αντί για ειδικούς έχουμε κατά κανόνα φτωχούς (τω πνεύματι) επαγγελματίες, που θεωρούν σαν ειδικότητα ... την επέκταση του πεδίου της αμάθειάς τους και τον περιορισμό των ίδιων των μελετών τους και έχουμε μορφωμένο κοινό, που έχει ανατραφεί με ψίχουλα και μάλιστα όχι καλής ποιότητας, ψωμιού, κακών μεταφράσεων και κακών εκδοτών. [...]

[...] ότι δηλαδή η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζοντας την ένδοξη παράδοση των πολιτευομένων "επιστημόνων", διορίζει, απλούστατα, στις πανεπιστημιακές έδρες όχι καθηγητές που διδάσκουν τη μία ή την άλλη θεωρία της μιας ή της άλλης κοινωνικής παράταξης, αλλά καθηγητές που ανήκουν, απλά, στη δική της ... "θεωρία"! [...]

ΣυνημμένοΜέγεθος
Λεμπέσης - Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών στο σύγχρονο βίο.pdf23.56 MB
Λεμπέσης - Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω.pdf160.01 KB