Αγγελική Λεονταρή - Αυτοαντίληψη

Εξώφυλλο του βιβλίου: "Αγγελική Λεονταρή - Αυτοαντίληψη"[...] λιγότερο εγωκεντρικά και επομένως περισσότερο ικανά να λάβουν υπόψη τους την άποψη των άλλων. [...]

[...] η αυτοαντίληψη της νοητικής ικανότητας εύκολα διασαλεύεται από την αποτυχία, και το σχολείο τείνει να τονίζει την αποτυχία αυτή. [...]

[...] Μέσα σ' ένα κλίμα καλής διάθεσης, παραδοχής, δίχως αξιολογικές κρίσεις, το άτομο μαθαίνει να εκφράζεται ελεύθερα και να ανοίγεται στα συναισθήματά του. [...]

[...] Ο πωλητής, ο δικηγόρος, ο γιατρός ο πολιτικός "πωλούν" την προσωπικότητά τους και η επιτυχία τους είναι στενά συνδεδεμένη με την παρουσίαση ενός ορισμένου τύπου εαυτού. [...]

[...] Ένα σημαντικό γνωστικό επίτευγμα (προς το τέλος του 1ου έτους) είναι η κατάκτηση της ιδέας της μονιμότητας των αντικειμένων και των προσώπων. Το επόμενο στάδιο αυτής της γνώσης είναι η συνειδητοποίηση ότι τα αντικείμενα παραμένουν τα ίδια από τη μια συνάντηση στην άλλη. Οι δύο αυτές γνώσεις αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της αίσθησης της συνέχειας του εαυτού μέσα στο χρόνο και το χώρο. [...]

[...] συνειδητοποιούν ότι η φυσική συμπεριφορά μπορεί να διαφέρει εντελώς από τα συναισθήματα. ... Τότε η συνειδητή απάτη γίνεται μια δυνατότητα για το παιδί, επειδή είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιήσει τη σχέση μεταξύ της εξωτερικής εμφάνισης και του υποκειμενικού, εσωτερικού βιώματος. [...]

[...] Ο γνωστικός συντηρητισμός είναι μια πολύ κοινή αυταπάτη που οδηγεί άτομα, οργανισμούς και έθνη ολόκληρα στην πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν, ακόμη κι όταν η αλλαγή είναι επιβεβλημένη. [...]

[...] το σχολείο είναι ο τόπος όπου η προσωπική αξιολόγηση γίνεται επίσημη και όπου τα λάθη, αντί να θεωρούνται ένα φυσιολογικό τμήμα της μάθησης, ερμηνεύονται ως αποτυχίες. [...]

[...] Η προβληματική συμπεριφορά, είτε αυτή είναι γνωστική είτε είναι συναισθηματική, θεωρείται αποτέλεσμα μάθησης, μια αντίδραση σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα, και επομένως ως επιδεχόμενη αλλαγή. [...]

[...] ο μελλοντικός εαυτός δεν μπορεί παρά να είναι μια μετακίνηση από τον ατομικισμό στην πραγματικότητα του σχετίζεσθαι. [...]

ΣυνημμένοΜέγεθος
Λεονταρή - Αυτοαντίληψη.pdf16.62 MB
[Περίληψη] Αγγελική Λεονταρή - Αυτοαντίληψη.pdf280.77 KB