Εκδήλωση για την αναρχική σκηνή στη Σλοβενία/Event about the anarchist scene in Slovenia

 

                    

Η Αναρχική σκηνή στη Σλοβενία- απ' το πανκ και τις καταλήψεις προς ένα αυτοοργανωμένο κίνημα

Το ηχητικό/the audio ΕΔΩ/HERE

Ένα σχετικά νέο αναρχικό κίνημα  αναδύθηκε στη Σλοβενία απ' την αναρχική-πανκ σκηνή τη δεκαετία του 90. Ανά τα χρόνια επικεντρώθηκε σε καθημερινούς αγώνες όπως τα δικαιώματα των μεταναστών, την εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, την πάλη για αυτόνομους χώρους, κατά της αστικοποίησης, της "τουριστικοποίησης", του ΝΑΤΟ, και άλλων.

Την ίδια στιγμή πειραματίστηκε με οργανωτικές μορφές συνδικαλισμού και φεντεραλισμού που σήμερα αποτελούν την FAO, μια αναρχική Ομοσπονδία που συγκεντρώνει τοπικές ομάδες από τη Σλοβενία και μέρος της Κροατίας για πάνω από 10 χρόνια. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε επίσης στο αναρχικό κίνημα να σχηματίσει τη μεγαλύτερη οργανωμένη ομάδα κατά την εξέγερση στη Σλοβενία το 2013.

Η παρουσίαση και η συζήτηση του θέματος έγινε από συντρόφους/ισσες της Αναρχικής πρωτοβουλίας της Λιουμπλιάνα (APL), μιας ομάδας που διαχειρίζεται επίσης τον κοινωνικό χώρο "Α-infoshop", που βρίσκεται στο αυτόνομο κοινωνικό κέντρο Metelko.

 

Anarchist scene in Slovenia - from punk and squating towards organised movement

A relative young anarchist movement in Slovenia emerged from the anarcho-punk scene in the 90s. Throughout the years it focused on daily struggles such as migrant rights, alter-globalisation, the struggle for autonomous spaces, against gentrification, turistification, NATO, and so forth.

At the same time it experimented with organisational forms of syndicalism and federalism which today constituted the Federation of Anarchist Organising (FAO), an anarchist federation that brings together local groups from Slovenia and a part of Croatia for over 10 years. This process also enabled to the anarchist movement to form the biggest organised group during popular uprisings in Slovenia during 2013.

The presentation and discussion of the topic was given by comrades from Anarchist initiative Ljubjana (APL), a group which also manages the social space “A-infoshop “, situated in the Autonomous cultural centre Metelko.