Συνάντηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία, Σταγιάτες, 10+11/2/2018

                 Ηχογραφήσεις εκδήλωσης 

                          1ο μέρος

                          2ο μέρος

                          3ο μέρος

                          4ο μέρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία _Μέρος 1ο
Εισαγωγές ομάδων και θέματα προς συζήτηση.

Συνάντηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία _Μέρος 2ο
Πρώτο Μέρος
Παρουσίαση θεματικών.

1) Θεμα Σχολείο (σύντομη παρουσίαση)
2) Θεματική: Ενέργεια & Αντιστάσεις.
Νερό
Εξορύξεις
RDF
Ελληνικό
Ενέργεια και απορρίμματα

Συνάντηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία _Μέρος 3ο
3) Θεματική: Αγροτικά.
Οικογιορτές
Μοντέλο γεωργίας & διατροφική αυτάρκεια
Ολοκληρωμένοι Συνεταιρισμοί
Συνεταιρισμός Ηρακλείου και Κουκί
Κολεκτίβα & συνεργατικά

Συνάντηση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία _Μέρος 4ο
ΚΟΙ.ΓΕ.Ο.
4) Θεματική: Σχεδιασμός & Ακαδημία.
Εγκαταλειμμένα Χωριά και αναβίωση
Πρόσκληση για το ελληνικό.
Συζήτηση για τους Σπόρους

5) Θεματική: Δήμος και Θεσμικά
Εμπειρία και στάση κινημάτων.
Περιφερειακά ζητήματα & αστικές δράσεις.