-Τhrough the looking glass- Αφηγηματικές Βουτιές στο Υποσυνείδητο

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με Αφρικάνικα Παραμύθια

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με Λαϊκά ελληνικά Παραμύθια

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με Παραμύθια από τη Νορβηγική Μυθολογία

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με ιστορίες από το βιβλίο του Ambrose Bierce "Φανταστικοί Μύθοι"

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αποσπάσματα από το βιβλίο του Ambrose Bierce "Το Αλφαβητάρι του Διαβόλου"

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αναγΝώσεις ποιημάτων ερωτικοΥ περιεχομένου

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με το βιβλίο του Ambrose Bierce "The Death of Halpin Frayser"

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με το διήγημα του James Graham Ballard "Αναφορά για έναν διαστημικό σταθμό"

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αφήγΗση παραμυθιών από την ΠολυνΗσία

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αφήγΗση παραμυθιών Έρωτα και Πονηριάς

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αφήγΗση παραμυθιών από την Περσία

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αφηγήσεις παραμΥθιών από την περιΟχή του ΑμαζΟνίου

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αφήγΗση παραμυθιών από τη ΛογοΤεχνία

ΕΔΩ υπάρχει η εκπομπή με αφήγΗση ... κι άλλων ... παραμυθιών από τη ΛογοΤεχνία