18:00-19:00 Ελεύθερες Αναγνώσεις -Πολιτικά Βιβλία

  • Τρίτη 18:00-19:30
Genre: 
talk political books

Ελεύθερες αναγνώσεις πολιτικών βιβλίων

Τρίτες  18.00-19.00  αυτοοργανωμένα στα radioparasita.org